Musical4daagse Fonds

Theater voor ieder kind

Kinderen naar het theater: dat is onze missie! Wij vinden het belangrijk dat iedereen daar zo vroeg mogelijk in het leven mee in aanraking komt.

Toch zijn er kinderen voor wie deelname aan Musical4daagse niet bereikbaar is vanwege financiële middelen. Deze kinderen kunnen gebruik maken van het Musical4daagse Fonds

Help mee!

Steun het Musical4daagse Fonds. Met een donatie maak je theater toegankelijk voor kinderen die het juist zo hard nodig hebben. Elke bijdrage – groot of klein – maakt een verschil.

Alle donaties gaan volledig naar ons fonds en wordt gebruikt als een directe financiële bijdrage voor de deelname van een kind met een kleine portemonnee.

Voor ieder kind

Helder

De donaties worden volledig gebruikt om een kind vanuit het Musical4daagse Fonds te betalen.

Samen

We geven kinderen geen ‘speciaal’ stempel, maar creëren juist een diverse groep en maken van De Musical4daagse als geheel een inclusief project.

Een kind aandragen?

Een kind aandragen voor het Musical4daagse Fonds?

Stuur een email naar: fonds@musical4daagse.nl

 

Grotere sponsoring?

De Musical4daagse krijgt de laatste jaren steeds meer aanvragen voor ons fonds. Willen jullie een groter bedrag doneren dan zijn wij daar heel blij mee.

Basisschool

Basisscholen kunnen ook kinderen aandragen voor ons Musical4daagse fonds.

Stuur een email naar: fonds@musical4daagse.nl

Lobke van der Sanden

Educatie - Theater de Lievekamp Oss

“Als theater willen wij er zijn voor iedereen, ook voor diegenen in de samenleving die niet vanzelfsprekend bij ons langskomen of meedoen aan cultuur. De Musical4daagse is op zichzelf al een toegankelijk en laagdrempelige activiteit. Door juist voor deze activiteit actief kinderen uit te nodigen die hier normaal geen toegang toe hebben, om welke reden dan ook, creëer je een onvergetelijke ervaring. De Musical4daagse is niet alleen musicalles, maar het is een compleet pakket. Met een script waarin iedereen een mooie rol heeft, een bijpassend kostuum en zowel oog voor de groep als voor de individuele deelnemers staat er na vier dagen een echte productie en heeft elk kind het gevoel evenveel bij te dragen.”