Algemene voorwaarden De Musical4daagse – 1 okt ’20

Deze algemene voorwaarden van De Musical4daagse (Auditietraining | MusicalEvent) hebben betrekking op de musical cursussen voor particulieren.

  1. Inschrijving

1.1 Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, verklaart u akkoord met de algemene voorwaarden.
1.2. De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
1.3. Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.
1.4. Door het insturen of afgeven van een inschrijfformulier, of het inschrijven via internet gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
1.5. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus, tenzij anders vermeld.

  1. Annulering & verlenging

2.1 Musical4daagse
Een inschreven Musical4kids kan altijd 21 dagen voorafgaand aan een Musical4daagse ontbonden worden zonder opgaaf van reden. Annuleren van uw inschrijving kan digitaal via barbara@musical4daagse.nl. Annuleren kan niet via telefonisch. Uw annulering wordt altijd bevestigd door De Musical4daagse.

2.1.2 Auditietraining
Een inschreven Auditietraining kan altijd 14 dagen voorafgaand aan een Auditietraining ontbonden worden zonder opgaaf van reden. Annuleren van uw inschrijving kan digitaal via barbara@musical4daagse.nl. Annuleren kan niet via telefonisch. Uw annulering wordt altijd bevestigd door De Musical4daagse.

2.1.4 MusicalEvent
Een inschreven MusicalEvent kan altijd 7 dagen voorafgaand aan een MusicalEvent ontbonden worden zonder opgaaf van reden. Annuleren van uw inschrijving kan digitaal via barbara@musical4daagse.nl. Annuleren kan niet via telefonisch. Uw annulering wordt altijd bevestigd door De Musical4daagse.

 

3 Restitutie

3.1 Restitutie van cursusgelden vindt als regel niet plaats.
3.2 Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.

  1. Betalingen

4.1 De Musical4daagse werkt met het online betaalsysteem ‘Mollie Payments’. De betalingen worden direct na een aanmelding verstuurd.
4.2 De Musical4daagse zal bij betalingsachterstand de volgende stappen ondernemen: 1. Sturen van een herinnering. 2. Sturen van een tweede herinnering (inclusief € 15,- administratieve kosten).  3. Inschakelen incassobureau.

  1. Algemeen

5.1 De Musical4daagse behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
5.2 Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden via barbara@musical4daagse of +31 6 38 92 52 10.
5.3 De Musical4daagse is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. De Musical4daagse is tevens niet aansprakelijk voor schade, aangebracht door een cursist aan de repetitie- en of presentatieruimte.
5.5 Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een cursus, over medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met De Musical4daagse, Graaf Willemlaan 25, 2114 DA, Vogelenzang. Tel. +31 6 38 92 52 10 of via barbara@musical4daagse.nl.
5.6 Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten foto’s of video’s worden gemaakt door een fotograaf van De Musical4daagse. Deze foto’s of video’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure of flyer. Indien u hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent (De Musical4daagse, Graaf Willemlaan 25, 2114 DA, Vogelenzang, o.v.v. de cursus waar u of uw kind aan deelneemt) gaat De Musical4daagse ervan uit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat. Uiteraard kunt u ter plekke de fotograaf kenbaar maken of u al dan niet gefotografeerd wenst te worden.

 

1