Algemene voorwaarden De Musical4daagse – 1 februari 2023

Deze algemene voorwaarden van De Musical4daagse hebben betrekking op de musical cursussen voor particulieren.

1.Inschrijving

1.1 Door het insturen of afgeven van het inschrijfformulier, of het inschrijven via internet, verklaart u akkoord met de algemene voorwaarden.
1.2. De inschrijving is persoonsgebonden. Inschrijvingen kunnen derhalve niet onderling worden geruild.
1.3. Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig.
1.4. Door het insturen of afgeven van een inschrijfformulier, of het inschrijven via internet gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.
1.5. De volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen is bepalend voor de plaatsing op een cursus, tenzij anders vermeld.

2. Annulering

2.1 Een ingeschreven Musical4daagse kan altijd 21 dagen voorafgaand aan een Musical4daagse ontbonden worden zonder opgaaf van reden.
2.2 Annuleren van uw inschrijving kan digitaal via barbara@musical4daagse.nl. Annuleren kan niet telefonisch. Uw annulering wordt altijd bevestigd door De Musical4daagse.

3. Restitutie

3.1 Restitutie van cursusgelden (Musical4daagse) is altijd 21 dagen voorafgaand aan een Musical4daagse mogelijk, zonder opgaaf van reden.
3.2 Verhindering of ziekte van de cursist geeft géén recht op restitutie.
3.3 Indien de cursus wegens overmacht geen doorgang kan vinden, zal er door de Musical4daagse een passende oplossing worden gezocht. Deelnemers krijgen de mogelijkheid om de deelname te verplaatsen naar een eerstvolgende cursus. Corona maatregelen die door de overheid worden genomen en die leiden tot annulering beschouwen wij als overmacht.
3.4 Een restitutie van cursusgelden voor de auditietraining (o.a. audities van Kinderen voor Kinderen) is altijd 7 dagen voorafgaand aan de auditietraining mogelijk, zonder opgaaf van reden.
3.5 Een restitutie van cursusgelden voor de Musicaldag (project van één losse lesdag) is niet mogelijk.

4 Prijzen

4.1 De Musical4daagse is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven.

5. Algemeen

5.1 De Musical4daagse behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.
5.2 Bij afwezigheid wordt een deelnemer vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden via barbara@musical4daagse of 023 234 05 44
5.3 De Musical4daagse is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. De Musical4daagse is tevens niet aansprakelijk voor schade, aangebracht door een cursist aan de repetitie- en of presentatieruimte.
5.5 Bij opmerkingen, klachten of complimenten over bijvoorbeeld een cursus, over medewerkers of over facilitaire en administratieve zaken kunt u contact opnemen met De Musical4daagse, Boogstraat 26, 2014JG Haarlem. Tel. 023 234 05 44 of via barbara@musical4daagse.nl.
5.6 Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten foto’s of video’s worden gemaakt door een fotograaf van De Musical4daagse. Deze foto’s of video’s kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden zoals een brochure of flyer. Indien u hiertegen voorafgaand aan de cursus geen schriftelijk bezwaar aantekent (De Musical4daagse, Boogstraat 26, 2014JG Haarlem o.v.v. de cursus waar u of uw kind aan deelneemt) gaat De Musical4daagse ervan uit dat u hiermee, na ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord gaat. Uiteraard kunt u ter plekke aan de fotograaf kenbaar maken of u al dan niet gefotografeerd wenst te worden.