WAT IS SOLFÈGE?!

januari 18, 2018
Posted in Zangles
januari 18, 2018 Jeroen Heiliegers

WAT IS SOLFÈGE?!

Solfège is een zangoefening. Het doel is je muzikale gehoor te ontwikkelen. Ritmische en melodische  Daarbij wordt de melodie gezongen zonder de tekst maar gebruik van alleen de namen van de noten.

Waar komt Solfège vandaan?

De ontwikkelaar van deze methode is de beroemde middeleeuwse muziektheoreticus Guido van Arezzo (ca. 995-1050).
Solfège betekent zowel het zingen van toonladders als het zingen van een muziekstuk met benoeming van de noten. Ritmisch solfège is het noteren van een ritme en het uitvoeren van een genoteerd ritme.

Het muzikaal dictee en het herkennen van akkoorden in de harmonieleer worden ook tot het gebied van de solfège gerekend.

Het opgeven van te noteren, respectievelijk de notering van voorgespeelde of voorgezongen melodieën. Het muziekdictee vormt een belangrijk onderdeel van het onderwijs in Solfège. Meestal wordt begonnen met korte, zeer eenvoudige melodieën, waarop later twee- en meerstemmige dictees volgen.

, , , , , , , , , , , , ,
%d bloggers liken dit: